Sunday, 16 October 2011

mudah menghafaz Al- Quranmari kite usaha untuk membaca dan menghafaz Al - Quran

dari segi istilah, Al - Quran ialah kalam Allah yang bermukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w melalui perantaraan Malaikat Jibril dalam bahasa Arab, diriwayatkan secara mutawatir dan membaca setiap hurufnya adalah ibadah, bermula dari surah al - Fatihah dan berakhir dengan surah an - Naas..No comments:

Post a Comment